Výpočet exekuce 2022

Lidem v exekuci se od 1. července srazí ze mzdy méně. Důvodem navýšení nezabavitelné částky, která se tomto roce navyšovala již třikrát, je vysoká inflace. Nezabavitelná částka se zvýšila z 9 138,75 Kč na 9 416,25 Kč. V aktualizované kalkulačce pro výpočet exekuce 2022 si můžete ihned spočítat, jak vysoké jsou exekuční srážky ze mzdy.

Výpočet exekuce na mzdu v roce 2022

Nezabavitelná minimální částka se každým rokem zvyšuje a rok 2022 není výjimkou. Minimální částka se pro tento rok navýšila na 9 416,25 Kč. Maximální nezabavitelná částka, nad kterou se srazí vše bez omezení je přímo závislá na výši příjmů a také komu se dluží. Vymáhá-li exekutor v exekučním řízení přednostní pohledávku, srazí ze mzdy více.

Kalkulačka pro výpočet exekuce vám spočítá, jak vysoké budou od 1. července 2022 exekuční srážky ze mzdy dlužníka.

Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace, kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).

Srážky ze mzdy:
Vyplacená mzda:

Co je exekuce na plat

Exekuční srážky ze mzdy jsou jedním ze způsobů, jak účinně vymoci dluh pro věřitele, a to prostřednictvím exekutora, soudu nebo finančního úřadu. Pokud exekuci na plat nařídí soud, finanční úřad či exekutor, musí zaměstnavatel po doručení exekučního příkazu, začít dlužníkovi okamžitě a pravidelně provádět exekuční srážky ze mzdy, a to do doby, než je exekuce včetně příslušenství zcela zaplacena.

Co se od 1. července 2022 změnilo

V roce 2022 došlo již potřetí k navýšení nezabavitelné částky. Od 1. července se nezabavitelná částka navýšila z důvodu vysoké inflace, a to z 9 138,75 Kč na 9 416,25 Kč. Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu (manželku a nezaopatřené děti) se zvýšila z 3 046,25 Kč na 3 138,75 Kč.

Nezabavitelná částka

Pod pojmem „nezabavitelná částka” rozumíme část mzdy, která nesmí být v exekučním či insolvenčním řízení dlužníkovi stržena a musí být vždy vyplacena. Tato částka má sloužit k zajištění jeho základních životních potřeb a pokrýt náklady na bydlení.

Výpočet nezabavitelné částky v roce 2022 vychází z pravidelně valorizovaných hodnot, které jsou zakotveny v právních předpisech, a to:

  • Ze životního minima, které je od 1. července 2022 ve výši 4 620 Kč
  • A normativních nákladů na bydlení, které je v roce 2022 ve výši 7 935 Kč

Výše nezabavitelné minimální částky se v roce 2022 rovná ¾ ze součtu těchto částek, tedy částce 9 416,25

Exekuci podléhají příjmy

V exekučním řízení jsou postiženy kromě platu či mzdy i tyto příjmy: nemocenské, důchody (s výjimkou částky odpovídající výši nákladů za pobyt v ústavu sociální péče a výši kapesného v takovém ústavu), náhrady mzdy (s výjimkou náhrady nákladů spojených s pracovním výkonem, např. při pracovních cestách), odstupné, odměny z dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, stipendia, podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, peněžité pomoci v mateřství, z dávek státní podpory a pěstounské péče, které se nevyplácejí jednorázově (tedy například z přídavku na dítě nebo rodičovského příspěvku), výsluhový příspěvek u vojáků či příslušníků bezpečnostních sborů a z různých příspěvků k důchodu.

Jaké příjmy exekutor nesmí postihnout

Dle zákona některé příjmy nesmí exekutor exekucí postihnout. Jedná se o dávky pomoci v hmotné nouzi, jednorázové dávky sociální podpory, příspěvek na bydlení a dávky sociální péče.

VYPLACENÍ
EXEKUCE

Žádné exekuce, výrazné snížení měsíčních splátek a hlavně záchrana nemovitosti před dražbou. To je jeden z mnoha důvodů, proč vyplatit exekuce.
MÁM ZÁJEM  

Nejčastější dotazy k výpočtu exekuce na plat

Jaká je výše nezabavitelné částky od 1.7.2022?

Od 1.7.2022 došlo k navýšení nezabavitelné částky pro jednotlivce a vyživované osoby. Díky tomuto navýšení se nezabavitelná částka pro jednotlivce v exekuci zvýšila na 9 416,25 Kč a částka na každou vyživovanou osobu na 3 138,75 Kč.

Jaká je maximální výše mzdy, kterou mi exekutor nevezme?

Horní hranicí, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení je 25 110 Kč. Abyste této nejvyšší částky dosáhli, musíte mít vysoké příjmy. Další podmínkou je mít pohledávku, která není přednostní.

Exekuce na plat v zahraničí?

Pokud byla na vás nařízená exekuce v ČR, budou exekuci podléhat pouze příjmy v ČR. Pracujete-li v zahraničí a máte i v zahraničí bankovní účet, je minimální šance na to, že se exekuce bude vztahovat i na tyto příjmy. Možnost má pouze věřitel, který může požádat o součinnost tamní orgány v daném státě a uplatnit svůj nárok pomocí práva.

Mám exekuce a hrozí mi dražba majetku, pomůžete mi?

Nabízíme pomoc s vyplacením dluhů, exekucí či jiných finančních závazků. Nabídneme vám rychlé řešení finanční situace a seriózní podmínky, které minimalizují možnost se znovu dostat do spirály zadlužení.