Výpočet exekuce 2020

Od 1.7.2020 se změnily podmínky u exekučních srážek ze mzdy. Zvýšila se hranice minimální nezabavitelné částky z 6 908 na 7 772 Kč. Maximální nezabavitelná částka 20 724 Kč zůstala zachována.

Výpočet exekuce na mzdu v roce 2020

Minimální nezabavitelná částka na osobu dlužníka je stanovena částkou 7 772 Kč. Maximální částka pro letošní rok je ve výši 20 724 Kč. Jestli na tuto částku dlužník dosáhne závisí na tom, jak vysoké má příjmy a také komu dluží. Vymáhá-li exekutor v exekučním řízení přednostní pohledávku, srazí ze mzdy více.

Kalkulačka pro výpočet exekuce vám spočítá, jak vysokou částku může exekutor z platu strhnout a jakou částku musí ponechat.

Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace, kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).

Srážky ze mzdy:
Vyplacená mzda:

Co je exekuce na plat

Exekuční srážky ze mzdy jsou jedním ze způsobů, jak účinně vymoci dluh pro věřitele a to prostřednictvím exekutora, soudu nebo finančního úřadu. Pokud exekuci na plat nařídí soud, finanční úřad či exekutor, musí zaměstnavatel po doručení exekučního příkazu, začít dlužníkovi okamžitě a pravidelně provádět exekuční srážky ze mzdy, a to do doby, než je exekuce včetně příslušenství zcela zaplacena.

Co se od 1.7.2020 změnilo

Od 1.7.2020 došlo k navýšení nezabavitelné částky, a to z 6 908 Kč na 7 772 Kč. Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu (manželku a nezaopatřené děti) se zvýšila z 1 727 Kč na 2 591 Kč. Maximální nezabavitelná částka, nad kterou se srazí vše bez omezení zůstala ve stejné výši na 20 724 Kč.

Změny v roce 2020 přinesou výhodu těm dlužníkům, kteří mají vyšší příjmy. Navýšení horní hranice nezabavitelné částky, ke které došlo 1.4.2020 má přinést motivaci pro ostatní, kteří jsou v exekuci.

Nezabavitelná částka

Pod pojmem „nezabavitelná částka“ rozumíme část mzdy, která nesmí být v exekučním řízení dlužníkovi stržena a musí být vždy vyplacena. Tato částka, má sloužit k zajištění jeho základních životních potřeb a pokrýt náklady na bydlení.

Výpočet nezabavitelné částky v roce 2020 vychází z pravidelně valorizovaných hodnot, které jsou zakotveny v právních předpisech, a to:

  • Nezabavitelné částky na osobu dlužníka, která k 1.7.2020 dosahuje výše 7 772 Kč
  • Nezabavitelné částky na každou vyživovanou osobu ve výši 2 591 Kč
  • A horní hranicí, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení 20 724 Kč

Exekuci podléhají příjmy

V exekučním řízení jsou postiženy kromě platu či mzdy i tyto příjmy: nemocenské, důchody (s výjimkou částky odpovídající výši nákladů za pobyt v ústavu sociální péče a výši kapesného v takovém ústavu), náhrady mzdy (s výjimkou náhrady nákladů spojených s pracovním výkonem, např. při pracovních cestách), odstupné, odměny z dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, stipendia, podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, peněžité pomoci v mateřství, z dávek státní podpory a pěstounské péče, které se nevyplácejí jednorázově (tedy například z přídavku na dítě nebo rodičovského příspěvku), výsluhový příspěvek u vojáků či příslušníků bezpečnostních sborů a z různých příspěvků k důchodu.

Jaké příjmy exekutor nesmí postihnout

Dle zákona některé příjmy nesmí exekutor exekucí postihnout. Jedná se o dávky pomoci v hmotné nouzi, jednorázové dávky sociální podpory, příspěvek na bydlení a dávky sociální péče.

VYPLACENÍ
EXEKUCE

Žádné exekuce, výrazné snížení měsíčních splátek a hlavně záchrana nemovitosti před dražbou. To je jeden z důvodů, proč vyplatit exekuce.
MÁM ZÁJEM »

Nejčastější dotazy k výpočtu exekuce na plat

Jaká je výše nezabavitelné částky od 1.7.2020?

Od 1.7.2020 došlo k navýšení nezabavitelné částky pro jednotlivce a vyživované osoby. Díky tomuto navýšení se nezabavitelná částka pro jednotlivce v exekuci zvýšila na 7 772 Kč a částka na každou vyživovanou osobu na 2 591 Kč.

Jaká je maximální výše mzdy, kterou mi exekutor nevezme?

Horní hranicí, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení je 20 724 Kč. Abyste této magické částky dosáhli, musíte mít vysoké příjmy. Další podmínkou je mít pohledávku, která není přednostní.

Exekuce na plat v zahraničí?

Pokud byla na vás nařízená exekuce v ČR, budou exekuci podléhat pouze příjmy v ČR. Pracujete-li v zahraničí a máte i v zahraničí bankovní účet, je minimální šance na to, že se exekuce bude vztahovat i na tyto příjmy. Možnost má pouze věřitel, který může požádat o součinnost tamní orgány v daném státě a uplatnit svůj nárok pomocí práva.

Mám exekuce a hrozí mi dražba majetku, pomůžete mi?

Nabízíme pomoc s vyplacením dluhů, exekucí či jiných finančních závazků. Nabídneme vám rychlé řešení finanční situace a seriózní podmínky, které minimalizují možnost se znovu dostat do spirály zadlužení.

Chcete se dozvědět víc?
Zavoláme Vám zpátky
Tyto webové stránky využívají soubory cookies k personalizaci reklam a analýze návštěvnosti. Používáním našich webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na Vašem zařízení. Souhlasím Více informací